North Fishing

Livstidsgaranti

Om Livstidsgarantien

North Fishing sin livstidsgaranti, er en garanti som varer livet ut for original kjøper av produktet. Garantien dekker reparasjon eller erstatning av North Fishing fiskestenger, enkle ledd til North Fishing stenger, og North Fishing sneller. Denne garantien dekker ikke direkte, indirekte, uhell, følgeskader eller noen annen type skade som er et resultat av bruk av North Fishing produktet. Garantien dekker heller ikke brann, tyveri, manglende seksjoner av fiskestaven, skade som er påført produktet med vilje, eller tilfeller hvor det ferdige produktet har blitt modifiser eller spesialtilpasset.

Livstidsgarantien er gjeldene for følgende North Fishing produkter: